ORDERY I ODZNACZENIA

 • Order Orła Białego – 2006, pośmiertnie
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – 1995, pośmiertnie
 • Krzyż Walecznych – dwukrotnie
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Krzyż Oświęcimski – pośmiertnie
 • Warszawski Krzyż Powstańczy – pośmiertnie
 • Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej
 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości – 1928
 • Po 1990 roku, kiedy rozpoczęły się działania mające na celu rehabilitację Witolda Pileckiego, wiele osób oraz instytucji zaangażowało się w uczczenie jego pamięci. Wiele szkół przyjęło go za swojego patrona, w Oświęcimiu jego imieniem nazwano osiedle, w Białymstoku i w Warszawie ulicę, a w Opolu, Wrocławiu i Szczecinie rondo. We wrześniu 2008 w Wieluniu odsłonięto jego pomnik.
 • W 1984 roku odznaczony został Gwiazdą Wytrwałości.
 • 28 maja 2009 Rada m.st. Warszawy nadała rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy w upamiętnieniu jego zasług dla Ojczyzny.
 • Dla upamiętnienia losów byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych Poczta Polska wydała okolicznościową serię 4 znaczków, między innymi z jego podobizną.