MŁODOŚĆ

Witold Pilecki, urodzony 13 maja 1901 r. w Ołońcu w granicach Imperium Rosyjskiego, odziedziczył po swych przodkach przywiązanie do idei niepodległościowych i bezinteresowną miłość do ojczyzny. Był wychowywany w dalekiej Karelii przez rodziców – Ludwikę i Juliana, którzy od najmłodszych lat kształtowali jego patriotyczną postawę.
Młody Witold, podobnie jak jego rodzeństwo – Maria, Józef (zmarł już w 1905 r. w wieku 5 lat), Wanda i Jerzy – przysłuchiwał się opowieściom o walczącym w powstaniu styczniowym dziadku i ważnej roli rodu Pileckich, zamieszkującego historyczną Ziemię Lidzką od pokoleń.