Upamiętnienie

KSIĄŻKI:
  • Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz – Adam Cyra
  • Rotmistrz Pilecki. Raporty z Auschwitz – Pilecki Witold
  • Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948
POMNIKI:
  • Pomnik Witolda Pileckiego w Warszawie
  • Pomnik rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
HONORY:
  • Po 1990 roku, kiedy rozpoczęły się działania mające na celu rehabilitację Witolda Pileckiego, wiele osób oraz instytucji zaangażowało się w uczczenie jego pamięci. Wiele szkół przyjęło go za swojego patrona, w Oświęcimiu jego imieniem nazwano osiedle, w Białymstoku i w Warszawie ulicę, a w Opolu, Wrocławiu Szczecinie i w Rzeszowie rondo. We wrześniu 2008 w Wieluniu odsłonięto jego pomnik.
  • W 1984 roku odznaczony został Gwiazdą Wytrwałości.
  • 28 maja 2009 Rada m.st. Warszawy nadała rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy w upamiętnieniu jego zasług dla Ojczyzny.
  • Dla upamiętnienia losów byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych Poczta Polska wydała okolicznościową serię 4 znaczków, między innymi z jego podobizną